Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

10.

Verlang van collectieven dat zij zich als rechtspersoon organiseren  in een vereniging, stichting of coöperatie, en vereis (zo nodig)  professionele begeleiding van het initiatief.

Als rechtspersoon organiseren

Voor uw gemeente is het belangrijk om te werken met een goed georganiseerd collectief dat zichzelf grotendeels zelf kan bedruipen en in staat is om een project succesvol te realiseren. Verlang van collectieven dat zij zich als één rechtspersoon organiseren  in een vereniging, stichting of coöperatie en zorg dat het collectief één aanspreekpunt aanwijst. 

Professionele begeleiding

Een goed georganiseerd collectief hoeft niet per se alle kennis zelf in huis te hebben. Er mag wel van het collectief verlangd worden dat het (zo nodig) professionele kennis inhuurt. Er zijn in Nederland meerdere professionals en organisaties die burgerinitiatieven ondersteunen, van start tot vergunning. De inhuur van kennis brengt ook extra kosten met zich mee en verhoogd daarmee de drempel. Sommige gemeenten werken daarom samen met een stichting die het collectief kan ondersteunen. Ook provincies kunnen een rol spelen in het verstrekken van capaciteit en middelen om collectieven op weg te helpen. 

Stroomlijn processen

Uw gemeente doet er goed aan om bij de start van een project elkaars rol, de kosten en de risico’s met elkaar te bespreken. Eventueel kunnen de afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Dit zorgt voor de juiste verwachtingen gedurende het gehele proces.

LinkedIn
Share
WhatsApp