Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

9.

Faciliteer ondernemende burgers zo praktisch mogelijk, met een integrale insteek, stroomlijn processen vanuit de 1-loket gedachte en verbindt zo mogelijk vraag en aanbod. 

Eén loket

Initiatiefnemers hebben bij de realisatie van hun initiatief behoefte aan ondersteuning door hun gemeente. Zo kan uw gemeente meedenken over locatiemogelijkheden voor woonprojecten, hoe een initiatief passend gemaakt kan worden binnen uw gemeentelijke beleid en informeren over waar vergunningverleners op toetsen.  Het is voor een burgerinitiatief niet altijd makkelijk om de weg te vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Organiseer één loket binnen uw gemeente waar burgers terecht kunnen en ga samen op zoek naar mogelijkheden. 

Vraag en aanbod  

Uw gemeente kan een rol spelen in het samenbrengen van vraag en aanbod, zowel op gemeentelijke als particuliere grond. Wanneer uw gemeente vooraf alle burgerinitiatieven en geïnteresseerden in zelfbouw inventariseert, kan er snel geschakeld worden wanneer er een locatie beschikbaar komt. 

Gemeente Amsterdam werkt met een zogenaamde ‘Kaartenbak’ waarin wooncoöperaties – die voldoen aan de eisen van de gemeente – zijn ingeschreven. Deze Kaartenbak is een eerste voorselectie. Wooncoöperaties die vóór de startdatum van een inschrijftermijn voor een kavel in de Kaartenbak zijn ingeschreven, kunnen deelnemen aan de betreffende kavelselectie. Coöperaties die niet zijn geselecteerd voor een kavel, blijven in de Kaartenbak aanwezig voor een volgende selectie van een kavel. Hierdoor hoeft de coöperatie niet steeds het inschrijvingsproces door. 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbouw/wooncooperatie/kaartenbak-wooncooperaties/

LinkedIn
Share
WhatsApp