Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

2.

Leg een streefpercentage of bandbreedte vast voor (betaalbare) collectieve woonvormen, en borg daarmee de realisatie van collectieve woonvormen in uw gemeente voor alle doelgroepen.

Leg een streefpercentage vast

Het meest doeltreffende middel om structureel ruimte te maken voor betaalbare collectieve woonvormen, is het vastleggen van een streefpercentage of bandbreedte voor deze woonvormen in het woningbouwprogramma of door middel van een politieke uitspraak. In veel gemeenten wordt dit al gedaan voor woningen in het sociale en middeldure segment en in sommige gemeenten ook voor het aandeel CPO en/of wooncoöperaties

De gemeente Breda heeft het doel om tot 2022 minimaal 300 CPO-woningen vast te leggen in plannen (2020). 

Gemeente Amsterdam heeft het doel om meer ruimte te geven aan wooncoöperaties. In 2040 moet 10%  van alle Amsterdamse huizen zijn ondergebracht in een wooncoöperatie.

LinkedIn
Share
WhatsApp