Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

4.

Verbind alle bouwende partijen – op gemeentelijke én particuliere grond – aan de gemeentelijke doelen voor collectief wonen, en stimuleer en faciliteer samenwerking tussen burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars.

Verbind bouwende partijen

Beschouw burgerinitiatieven als derde bouwstroom en daarmee als serieuze partij voor het invullen van zowel de kwantitatieve als de  kwalitatieve woningbouwopgave. Verbind alle bouwende partijen – op gemeentelijke én particuliere grond – aan de gemeentelijke doelen voor collectief wonen, en stimuleer en faciliteer samenwerking tussen burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars.

Particuliere grond 

Collectieve woonprojecten hoeven niet per se op gemeentegrond gerealiseerd te worden. Andere grondeigenaren, zoals particulieren, kunnen ook grond beschikbaar stellen aan collectieven. Hierbij blijft de gemeente een belangrijke partner om het initiatief regeltechnisch mogelijk te maken. Daarom is het des te belangrijker dat de gemeente zich uitspreekt over de mogelijkheden voor collectieve woonvormen op particuliere grond. 

LinkedIn
Share
WhatsApp