Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

5.

Laat collectieven en coöperaties volwaardig meedoen bij vraag en aanbod. Stel informatie over vrijkomend vastgoed en bouwkavels  tijdig en goed vindbaar beschikbaar voor de bewonersinitiatieven in uw gemeente of regio.

Volwaardig meedoen

Burgerinitiatieven kunnen pas echt meedoen in het spel van vraag en aanbod, als ze beschikken over dezelfde informatie als commerciële partijen. Bewonersinitiatieven in uw gemeente (wijk of buurt) worden extra gestimuleerd wanneer ze het eerste biedingsrecht krijgen. 

Informatie beschikbaar stellen

Stel informatie over vrijkomend vastgoed en bouwkavels  tijdig, overzichtelijk en goed vindbaar beschikbaar voor de bewonersinitiatieven in uw regio en maak het mogelijk om er als collectief op in te schrijven. 

LinkedIn
Share
WhatsApp