Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

6.

Maak collectieve inschrijvingen op één kavel mogelijk wanneer dit past binnen de kwaliteitseisen van de wijk en/of het buitengebied. Bijvoorbeeld binnen de Ruimte voor Ruimte-regeling. Hiermee kunnen meer huishoudens profiteren van vrijkomende kavels en/of (maatschappelijk) vastgoed en kunnen investeringen en risico’s gedeeld worden.

Collectieve inschrijvingen op één kavel

Als er een locatie vrijkomt voor een bouwproject, dan zijn er vaak restricties in het gemeentelijk beleid of in het bestemmingsplan waardoor collectieven niet kunnen inschrijven. Een voorbeeld is  een bouwkavel waar één (grote) woning op mag worden ontwikkeld, maar geen collectief met een aantal kleinere woningen. Leg in beleid vast onder welke voorwaarden collectieven kunnen inschrijven op een kavel. Hiermee kunnen meer huishoudens profiteren van vrijkomende kavels en/of vastgoed en kunnen investeringen gedeeld worden. 

Ruimte voor Ruimte-regeling

Binnen de huidige ‘ruimte voor ruimte-regeling’ (ook wel Rood voor Rood-regeling) wordt op beperkte schaal ook geëxperimenteerd met een ‘verbrede reikwijdte’, waarin meerdere maatschappelijke doelen gerealiseerd kunnen worden, zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en zorg, zowel in het buitengebied als binnenstedelijk. Het knooperf Erve Nijland is tot stand gekomen binnen de Rood voor Rood-regeling van provincie Overijssel.

Vrijkomend (maatschappelijk) vastgoed

Vrijkomend maatschappelijk vastgoed en commerciële ruimtes zoals scholen, verzorgingshuizen, winkels en kantoorpanden, bieden kansen voor nieuwe woonvormen. Zij zijn vaak gelegen in of rond de dorps- of stadscentra en bieden prima mogelijkheden voor herbestemming tot woonruimte. De gemeente kan hier als partij het verschil maken. Bijvoorbeeld in een model waarin eigenaren hun kavel aan de gemeente verkopen, die het vervolgens mogelijk maakt voor burgers en collectieven het kavel te transformeren tot woningen.  

LinkedIn
Share
WhatsApp