Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

7.

Toets initiatieven aan de hand van een bedoelingenlijst en zorg dat het initiatief met de beste bijdrage aan de ambities en doelen van uw gemeente wint en niet per se de hoogste bieder. Zorg voor objectieve en gelijke criteria voor iedere initiatiefnemer, zodat burgerinitiatieven (minimaal) evenveel kans maken als projectontwikkelaars. 

Bedoelingenlijst met objectieve en gelijke criteria

Toets initiatieven aan de hand van een bedoelingenlijst. Hiermee biedt uw gemeente ruimte voor innovatie en nieuwe woonvormen én houdt u tegelijkertijd controle. 

In een bedoelingenlijst worden de doelen van uw gemeente vastgelegd. Zorg dat het initiatief die het beste bijdraagt aan de ambities en doelen van uw gemeente wint (belang van de gemeenschap) en niet per se de hoogste bieder (belang van verkopende partij). Blijft marktwerking en prijs het belangrijkste criterium, dan zal het wooninitiatief langzaamaan uitdoven en veranderen in een gewone woonwijk.

Objectieve en gelijke criteria voor iedere initiatiefnemer, zorgen ervoor dat  burgerinitiatieven (minimaal) evenveel kans maken als projectontwikkelaars. 

Voor elke initiatiefnemer is het helder waarop uw gemeente toetst en wat de kans is dat uw gemeente medewerking zal verlenen aan het initiatief. Past een initiatief niet in de visie, dan kunnen initiatiefnemers hun initiatief hierop aanpassen, of op zoek gaan naar een alternatieve locatie. Wanneer een initiatief bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen is het raadzaam belemmeringen  weg te nemen, om het initiatief mogelijk te maken.

De gemeente Den Bosch heeft bij een vrijkomend schoolgebouw een goede balans gevonden tussen scoren op kosten én waarden. Er waren extra punten te verdienen voor een hoger bod dan de vraagprijs en voor toevoegingen op kwalitatieve waarden (zoals een bod door toekomstige bewoners, het woonconcept, duurzaamheid en architectuur). De punten voor de extra geldinvestering konden niet hoger zijn dan de punten op inhoud, waardoor een initiatief ook op inhoud kon winnen.

LinkedIn
Share
WhatsApp