Buurtskap de Tuunen

Geïnitieerd door: Woningcorporatie Woontij en gemeente Texel

Gemeente: Texel

Aantal woningen: 140

Type collectief: Woonwijk met gedeelde voorzieningen en verschillende type (zelfbouw) woningen waaronder tiny houses en  zorgwoningen.

Kavelgrootte: Variabel. Een deel van de woningen heeft geen eigen tuin maar toegang tot een gemeenschappelijke tuin en de buurtakkers. De tuin van ruim 5.000 m2 is in beheer bij de bewoners. 

Juridische vorm: sociale huur, vrije sector huur, koop en verschillende cpo’s. 

Jan van Andel (directeur corporatie Woontij): Flexibel bouwen is goedkoper en levert ook tijdswinst op. ‘Hoe gaaf is het dat er voor honderd huishoudens met bescheiden inkomens betrekkelijk snel huizen beschikbaar zijn? Bestaande woningen komen eerder vrij en de wachttijd voor een sociale huurwoning kan omlaag’.


Wethouder Edo Kooiman: “Het is een bijzonder project. Het is mooi om te zien hoe de wijk in fases wordt ontwikkeld in samenwerking met Woontij, ontwikkelaars, aannemers en bewoners.

Maatschappelijke meerwaarde: Betaalbare woningen, flexibele bouw, snel beschikbaar, duurzaamheid, gemeenschapszin, klimaatadaptief en zorg

Sturing door gemeente: Woonvisie Texel, Actieplan Wonen, Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan woningen en buitenruimte. 

Bijzonderheden: De wijk is voor 20 jaar gebouwd. De meeste woningen kunnen daarna gedemonteerd of verplaatst worden. De woningen zijn verplaatsbaar zodat ze na 20 jaar exploitabel zijn op een andere plek. De infrastructuur is minimaal (zoals schelpenpaadjes) zodat bij verplaatsing een mooi landschap achterblijft.

Website: https://buurtskapdetuunen.nl/

Foto’s en beeldmateriaal: Buurtskap de Tuunen

LinkedIn
Share
WhatsApp