De Lindehoeve

Geïnitieerd door: KilimanjaroWonen

Gemeente: Tilburg

Aantal woningen: 10

Type collectief: Woongemeenschap: zelfstandige woningen met gemeenschappelijke voorzieningen

Kavelgrootte: 2.220 , voor het gehele collectief

Juridische vorm: VVE – koopwoningen

Marijke Oude Voshaar (bewoner Lindehoeve): “Wat ik zo bijzonder vind, is de kracht van met zijn allen. Als je in je uppie in de tuin werkt is er niks aan; werk je er met zijn vijven dat is het super gezellig. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen.”

Maatschappelijke meerwaarde: Levensloopbestendig, zorg voor elkaar, nabuurschap, jong en oud, betaalbaar (tegen kostprijs)

Sturing door gemeente: Bestemmingsplanwijziging,  omgevingsvergunning en monumentenvergunning.  

Locatie: De boerderij is niet verkocht aan een ontwikkelaar en kwam daardoor beschikbaar voor dit collectief. 

Regelingen: Monumentensubsidie van gemeente

Bijzonderheden: Monumentaal boerderij-ensemble in de binnenstad van Tilburg is ontwikkeld tot een collectieve woning. Nieuwbouw is toegevoegd rondom het erf.

Succesfactoren samenwerking: Actieve inzet door de toekomstige bewoners. Medewerking van de woningcorporatie (recht van overpad achterzijde terrein).

Website: www.delindehoevetilburg.nl/

Filmpje over de Lindenhoeve bij Eenvandaag 15-02-2021

© Lindenhoeve – fotografie Anouck Derix

LinkedIn
Share
WhatsApp