Duinvallei

Geïnitieerd door: Burgerinitiatief

Gemeente: Katwijk

Aantal woningen: 8

Type collectief: Tiny houses

Kavelgrootte: Totale oppervlakte is circa 2.200 m², inclusief gemeenschappelijke ruimte

Juridische vorm: De bewoners zijn verenigd in een vereniging en huren maximaal 10 jaar van de gemeente

Ton den Butter, gemeente Katwijk (projectleider): ‘Het hele project is een goede oefening geweest voor de komst van de Omgevingswet, waarin hier voor het faciliteren van participatie een grote rol voor de gemeente was weggelegd. Het is goed om af en toe eens anders naar je werk te kijken. We zijn er voor de burger en we kunnen helaas niet iedereen blij maken, maar we proberen, binnen wat er juridisch kan, aan zoveel mogelijk vragen tegemoet te komen.’

Maatschappelijke meerwaarde: Het  initiatief is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de omgeving. De bewoners dragen (financieel) bij aan het onderhoud en het beheer. Omwonenden en andere belangstellenden worden uitgenodigd voor rondleidingen, ter inspiratie voor bewuster wonen en leven.

Sturing door gemeente: Omgevingsvergunning en tijdelijke ontheffing bestemmingsplan. Toetsing door de buurt en een Kwaliteitsteam. De gemeente heeft minimaal gestuurd op de invulling van het initiatief. 

Locatie: De gemeente heeft terrein ter beschikking gesteld.

Financiering:  De bewoners betalen huur aan de gemeente, hebben hun eigen woning bekostigd en financieren gezamenlijk de inrichting en het beheer van het terrein. 

Bijzonderheden: De ruimte tussen de tiny houses is gemeenschappelijk. De bewoners delen samen een water- en stroompunt.

Succesfactoren samenwerking: Bottom-up proces, een open houding vanuit de gemeente en draagvlak vanuit de omgeving door participatie.

Website: www.initiatiefduinvallei.nl

© Duinvallei Katwijk – fotografie Bluemonque

LinkedIn
Share
WhatsApp