Erve Nijland

Geïnitieerd door: Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV

Gemeente: Hof van Twente

Aantal woningen:

Type collectief: Gedeeld erf 

Kavelgrootte: Circa 1 ha

Juridische vorm: Ondergrond en deel opstallen behoren tot het landgoed. Het andere deel van de opstallen is eigendom bewoners via erfpachtconstructie.

Albert graaf Schimmelpenninck,  oud-directeur van het landgoed: “We staan voor een enorme opgave met betrekking tot leegstand van landschapsontsierende bebouwing in het buitengebied. Leegstand levert verpaupering op en illegale functies die we niet willen. We moeten vaart maken om deze opgave op een kwalitatief goede wijze op te pakken. Een landgoed dat op lange termijn denkt, kan daar een initiërende rol in spelen en kan voorinvesteringen doen. Waar een landgoed ontbreekt zou een herontwikkelingsmaatschappij die rol moeten spelen. Individuele belangstellenden die op zo’n locatie graag met anderen willen wonen, hebben meestal niet de tijd en het kapitaal om in zo’n ongewisse ontwikkeling te stappen.”

Maatschappelijke meerwaarde: Leefbaarheid landelijk gebied en verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Sturing door gemeente: Bestemmingsplan en Welstandsnota buitengebied

Regelingen: Er is gebruik gemaakt van Rood voor Rood-regeling, hergebruik Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

Bijzonderheden: Het project is gestart met een prijsvraag, waarin dit ontwerp heeft gewonnen. Overbodige en bestaande schuren en opstallen, op dit erf en elders op het landgoed, zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn 2 nieuwe schuurwoningen gebouwd. De waardevolle woonboerderij is gerestaureerd en biedt plaats aan 3 woningen. Het Erve Nijland dat recent is aangekocht, is met 2 nieuwe wandelpaden verbonden met het landgoed.

Succesfactoren samenwerking: Het landgoed Westerflier benoemd het doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen. “De uitvoering heeft veel tijd, inzet en inspanning vereist, zonder het eindbeeld en kwaliteit uit het oog te verliezen. We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt: het 1e knooperf van Nederland is een feit.”

Website:

www.buitenkansenoverijssel.nl/projecten/sjabloon-1

www.tendamarchitecten.nl/projecten/projecten.htm

© Erve Nijland – fotografie Robert ten Dam

LinkedIn
Share
WhatsApp