Iewan

Geïnitieerd door: Burgerinitiatief

Gemeente: Nijmegen

Aantal woningen: 24

Type collectief: Wooncoöperatie (beheercoöperatie) / woongemeenschap

Kavelgrootte: 3000m2

Juridische vorm: Sociale huur

WEN

Quote: Het kan wél!

Financiering: Het project is gefinancierd door woningcorporatie Talis. Het heeft  subsidie voor innovatief bouwen en duurzame toepassingen gekregen van de gemeente en de provincie.

Locatie: De bouwgrond was in bezit van de gemeente Nijmegen. De gemeente had besloten om een wijk in CPO te ontwikkelen en zag een samenwerking met dit burgerinitiatief wel zitten. Onder meer door het goede plan met daarin ook voorzieningen die toegankelijk zijn voor de hele wijk zoals een ontmoetingsruimte. 

Maatschappelijke meerwaarde: De ecologische bouwwijze en de manier van leven zorgen voor minder druk op milieu en klimaat en dragen daarmee bij aan het behalen van klimaatdoelen. Sociale duurzaamheid zorgt voor minder vereenzaming en zorgzaamheid naar buren en leefomgeving. In de ontmoetingsruimte – waar de hele wijk gebruik van kan maken – is er ruimte voor  activiteiten zoals cursussen, workshops, theater, muziek en buurtfeesten. Verder heeft Iewan een educatieve pijler en verzorgt rondleidingen aan geïnteresseerden, studenten, scholieren en professionals.

Sturing door gemeente: Omdat de wijk als CPO-ontwikkelgebied was bestempeld, waren er weinig kaders. Het bestemmingsplan is verder niet gewijzigd (was al woningbouw, alleen zijn er meer sociale huurwoningen toegevoegd dan gepland). Qua uiterlijk van het gebouw is er alleen gestuurd op maximale hoogte en maximaal bebouwd oppervlak.

De gemeente heeft de bewoners van de wijk de gelegenheid gegeven om verantwoordelijk te zijn voor het openbaar groen, en daarvoor ook budgetten beschikbaar gesteld. Bewoners kunnen zich verenigen en als vereniging zorgdragen voor de invulling en het onderhoud van het openbaar groen.

Bijzonderheden: Iewan is het grootste strogebouw van Nederland. Dit complex van 24 sociale huurwoningen, opgetrokken uit stro, leem en hout, laat zien dat duurzaam bouwen niet alleen mogelijk is voor hoge inkomens. Het project is ecologisch, gemeenschappelijk en educatief. De bewoners beheren het pand in zelfbeheer. 

Succesfactoren samenwerking: De gemeente en woningcorporatie waren vanaf het begin enthousiast over het uitgewerkte plan, vooral omdat het initiatief bij de bewoners lag én

omdat de kerngroep goed georganiseerd was. Het project is geïnitieerd tijdens de financiële crisis. Projectontwikkelaars trokken zich terug. Het burgerinitiatief wilde wel bouwen.  

Website: www.iewan.nl , www.bureauviertel.nl

Foto’s en beeldmateriaal: Niek Michel en Wen Versteeg

LinkedIn
Share
WhatsApp