Kennisplatform

 

Binnen de bestaande wetgeving is er veel mogelijk op het gebied van collectieve en andere woonvormen. Veel gemeenten hebben hier echter (nog) geen passend beleid voor opgesteld. Daardoor vinden gemeenten en burgerinitiatieven steeds opnieuw het wiel uit om initiatieven van burgers een plek te geven. 

Bij ‘beleidssuggesties’ en ‘succesvolle samenwerking’ vindt u voorbeelden van andere gemeenten. Hoe er sturing is geven aan burgerinitiatieven en hoe ze samen tot een resultaat zijn gekomen. En niet onbelangrijk, wat de samenwerking heeft opgeleverd. Deze website is daarmee een nuttig platform voor kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en tussen alle samenwerkende partners waaronder initiatiefgroepen, organisaties en woonprofessionals. 

LinkedIn
Share
WhatsApp