Ons manifest

 Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen

Wij zijn een snel groeiende groep ondernemende burgers en organisaties die een grote meerwaarde zien in collectieve en andere woonvormen. Woonvormen waarin bewoners zelf de regie hebben; als vereniging, coöperatie of CPO. 

Wij geven met ons manifest gehoor aan de intentie van de Omgevingswet, waarin initiatiefnemers – meer dan ooit – de mogelijkheid krijgen om te participeren in de inrichting van de eigen leefomgeving. Collectief wonen geeft ons de mogelijkheid om invulling te geven aan onze veranderende woonwensen én aan de maatschappelijke opgaven waarvoor wij ons willen inzetten.

Ons doel is passend gemeentelijk beleid voor collectieve en andere woonvormen én een volwaardige plek in de woningbouwprogramma’s van iedere gemeente.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de invoering van de omgevingswet, richten we ons manifest aan alle Nederlandse gemeenten. Aan iedereen binnen de gemeente die vorm geeft aan het woonbeleid en de uitvoering hiervan. 

Wij vragen alle raadsleden om zich concreet uit te spreken over collectieve en andere – niet traditionele – woonvormen in de eigen verkiezingsprogramma’s en de (toekomstige) collegeleden om concrete ambities, doelen en beleid op te nemen in de op te stellen collegeakkoorden.

 

Nog geen concreet beleid 

Op dit moment is er in veel gemeenten geen concreet beleid voor collectieve woonvormen. Gemeenten en burgerinitiatieven vinden steeds weer het wiel uit om initiatieven van burgers een plek te geven. Dit vergt veel tijd en geld en brengt onzekerheden met zich mee. Onzekerheden voor het initiatief wanneer er na vele inspanningen en voorinvesteringen uiteindelijk geen haalbaar plan of vergunningverlening volgt. En onzekerheden bij de gemeente, zoals het (ogenschijnlijk) loslaten van sturing en controle.

In een aantal vooruitstrevende gemeenten zijn collectieve woonprojecten van burgers gerealiseerd, naar tevredenheid van alle partijen. Helaas strandt nog een groot aantal pogingen in goede bedoelingen. Dit is jammer, want wooncollectieven hebben uw gemeente veel te bieden en zijn binnen de huidige wettelijke kaders goed te organiseren.

 

Wat bieden burgerinitiatieven uw gemeente?

  • Realisatie van vernieuwende woonconcepten, die beter aansluiten bij de de huidige behoefte van uw inwoners en waar reguliere ontwikkelaars en corporaties vaak (nog) niet of onvoldoende in voorzien: zoals kleinere woningen, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimte; 
  • Kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar (nabuurschap, sociale cohesie), met toename veiligheid,  vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en lagere kosten voor Wmo en zorg tot gevolg;
  • Bijdrage aan de woningbouwopgave: bouw van betaalbare woningen voor het lage en middensegment, meer kansen voor eigen inwoners, (en dus) meer doorstroming en flexibele (soms ook tijdelijke) bouw;
  • Impuls aan duurzame woonvormen zoals klimaatadaptief , circulair, energieneutraal en gasloos.

Passend beleid voor collectief wonen

Heeft uw gemeente al collectieve en andere woonvormen opgenomen in het beleid? Met de volgende beleidssuggesties maakt u ruimte voor ondernemende burgers. 

Bovenstaande suggesties zijn slechts een greep uit alle wettelijke kaders, sturingsmiddelen en samenwerkingsvormen die bij andere gemeenten worden toegepast en opgenomen kunnen worden in uw verkiezingsprogramma’s en collegeakkoorden.  

We gaan graag samen met u aan de slag om nog meer projecten tot wasdom te laten komen! 

 

Vriendelijke groeten namens de eerste ondertekenaars, 

LSA bewoners, Duurzame Gronden, Omzien naar elkaar, Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen, Tiny House Nederland, Democratie van het zand, Droomwonen Brabant, Erfdelen, Ecodorpen Netwerk, Nederland Zorgt voor Elkaar, KilimanjaroWonen, Greenwish, Landelijke Woonboten Organisatie, Instituut voor Maatschappelijke Innovatie en de vele burgerinitiatieven die via deze organisaties zijn verenigd. 

Klik hier voor de volledige lijst met ondertekenaars.

LinkedIn
Share
WhatsApp