Olstergaard

Geïnitieerd door: Gemeente Olst-Wijhe

Gemeente: Olst-Wijhe

Aantal woningen: 78, alles door middel van zelfbouw

Type collectief: Verschillende vormen van collectief wonen, waaronder een CPO-project en gezamenlijke grond bij de tiny houses. 

Kavelgrootte: 105 m2 – 645 m2

Juridische vorm: Koop en  sociale huur

Aafke Kuiper, projectleider gemeente Olst-Wijhe: “Nadat we samen met de vereniging Aardenhuis en daarna het Vriendenerf tot geslaagde projecten kwamen die binnen de regels van o.a. het bouwbesluit passen, realiseerden we ons dat er veel mogelijk is op het gebied van anders bouwen. Dit heeft ten grondslag gelegen aan Olstergaard.

Door veel vrijheid te geven aan de bewoners kom je wel in een soort spagaat terecht. In het bestemmingsplan moet je soms meer vastleggen om juist de wensen van de bewoners voor de hele wijk te laten gelden.”   

Maatschappelijke meerwaarde: Natuurinclusief, circulair, bewonersparticipatie, autoluw, ‘leren’ (leerproces voor studenten van Lectoraat Duurzame Leefomgeving van Hogeschool Saxion).

Sturing door gemeente:  Het plan is vastgelegd in het bestemmingsplan, met aanvullende regels om de wensen van bewoners (zoals: geen schuttingen) te kunnen borgen. Alle woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Bij de niet traditionele woningen – waarvoor het gelijkwaardigheidsbeginsel geldt – is duidelijk gemaakt aan welke eisen deze getoetst kunnen worden, aan de hand van een algemeen besluit voor de hele wijk. Tot slot zijn er spelregels vastgelegd per woonveld. Een kwaliteitsteam keurt het ontwerp van de woning voordat de grondoverdracht plaatsvindt .

Locatie: Aangewezen voor woningbouw door de gemeente. Kaveluitgifte vond plaats volgens het kaveluitgiftebeleid van de gemeente, plus loting.

Regelingen:  Het project maakte gebruik van de opstartsubsidie en subsidie voor circulair bouwrijp maken van provincie Overijssel. 

Bijzonderheden: Aan het ontwerp van de wijk lag een ambitiedocument van de gemeente ten grondslag. De toekomstige bewoners gaven de wijk, samen met een (landschaps)architect, ecoloog en projectteam van de gemeente, in een jaar verder vorm . Zo is  ‘autoluw’, de lage parkeernorm en een grotere (groene) ruimte tussen de woningen, naar de wens van de bewoners.  De bewoners die vanaf de start meededen, kregen er een optie op de te kopen kavels voor terug.

Zonder sturing vooraf is er een goede mix van leeftijden ontstaan. De meeste bewoners komen uit de regio. 

Succesfactoren samenwerking: Participatie; bewoners gaven (onder begeleiding van experts) zelf vorm aan de wijk. Hier is de mix aan type woningen, kavels, CPO´s en grond voor gezamenlijk gebruik uit voort gekomen. Goede samenwerking tussen gemeente en bewoners, open cultuur en vertrouwen in elkaars kunde om een goede wijk te maken. 

Website: www.wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard

Actueel: Duurzame nieuwbouwwijk Olstergaard in Olst komt er definitief: eerste werkzaamheden al begonnen (De Stentor, mei 2021). 

 

© Olstergaard – beelden Gemeente Olst-Wijhe/SVP Architectuur en Stedenbouw

LinkedIn
Share
WhatsApp