Relevante downloads

Het Actieprogramma Nieuwe woonvormen en zelfbouw van provincie Noord-Brabant (2020) is een goed voorbeeld voor andere provincies die met collectieve woonvormen aan de slag willen.

Het Pon, Ruim baan voor niet-traditionele woonvormen, 2018. Input vanuit bewoners en gemeenten die al ruimte hebben gegeven aan andere woonvormen. Veel praktische informatie. 

Peter Camp, Daar woon ik! Hier wonen wij. Gezinsvriendelijk wonen in Den Haag, 2020. Inspiratieboek voor nieuwe stedelijke woonmilieus, passend bij de wensen en behoeftes van deze tijd.

Platform31, Van kansarme naar kansrijke gebieden, maart 2021. Het rapport geeft de belangrijkste inzichten en lessen van ruim 10 jaar krimpbeleid weer. Veel aandacht voor leefbaarheid, landelijk wonen, financiering, sloop en renovatie. 

De publicatie van Vilans, Langer thuis wonen, januari 2021, geeft inzicht in cijfers, behoeften, knelpunten en oplossingsrichtingen over passende woonvormen voor ouderen. Met veel praktijkvoorbeelden.

Informatie over CPO voor gemeenten, inclusief een stappenplan, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, 2012. 

De stec groep heeft in 2017 de trend ‘kleiner wonen’ onderzocht. Onder andere in hoeverre deze trend  vraaggestuurde is of komt door een gebrek aan aanbod. En wat zijn op basis van de drijfveren kansrijke producten en plekken voor klein wonen?

Een verdieping op  ‘Klein wonen, trend of hype?’ uit 2018.  De samenhang tussen klein wonen en andere actuele thema’s – zoals verdichten, doorstroming, verduurzaming en het streven naar een meer vraaggerichte woningmarkt – komen aan bod. 

LinkedIn
Share
WhatsApp