Op het gebruik van deze website ( ruimtevoorcollectiefwonen.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Ruimtevoorcollectiefwonen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ruimtevoorcollectiefwonen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ruimtevoorcollectiefwonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Ruimtevoorcollectiefwonen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Ruimtevoorcollectiefwonen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van emails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Ruimtevoorcollectiefwonen te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ruimtevoorcollectiefwonen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ruimtevoorcollectiefwonen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Ruimtevoorcollectiefwonen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ruimtevoorcollectiefwonen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Beeldmateriaal

De foto’s op deze website zijn afkomstig van:  Adrienne Norman Photography, Bluemonque, Anouck Derix, Robert ten Dam, Buurtskap de Tuunen, Gemeente Olst-Wijhe / SVP Architectuur en Stedenbouw, Vriendenerf Olst, Ecodorp Boekel, Winona Boomkens, Natrufied Architecture en Stefan Hennis.

 

Cijfers en beleidssuggesties

De op deze website geplaatste cijfers en beleidssuggesties komen voort uit verschillende bronnen, waaronder onderzoeksrapporten, beleid- en wetgeving en interviews met gemeenten en provincies. 

 

LinkedIn
Share
WhatsApp