Voor gemeenten

De komende tijd willen we verder invulling geven aan kennisuitwisseling tussen de gemeenten, gebruikmakend van de bestaande netwerken en alle kennis die al aanwezig is binnen diverse organisaties. U kunt daar nu al aan bijdragen. 

 

Heeft u een aanvulling op de beleidssuggesties?

De op deze website geplaatste cijfers en beleidssuggesties komen voort uit verschillende bronnen, waaronder onderzoeksrapporten, beleid- en wetgeving en interviews met gemeenten en provincies. Heeft u een aanvulling hierop? Wij voegen die graag toe.

 

Voorbeeldteksten voor verkiezingsprogramma’s, coalitie- en raadsprogramma’s.

Heeft uw partij voorstellen voor collectief wonen al opgenomen in het verkiezingsprogramma en mag het gedeeld worden met andere raadsleden en fracties? Wij delen graag goede voorbeelden op deze website.

Neem contact met ons op via info@ruimtevoorcollectiefwonen.nl.

LinkedIn
Share
WhatsApp