Vriendenerf

Geïnitieerd door: Burgerinitiatief

Gemeente: Olst-Wijhe

Aantal woningen: 12 

Type: Gedeeld erf, de woningen zijn ontwikkelt door middel van CPO

Kavelgrootte: 5700 voor het hele project

Juridische vorm:  Vereniging van Eigenaren Vriendenerf

Bewoner Vriendenerf: ‘In het ontwikkelproces hebben we veel geleerd over duurzaamheid. Het is een prachtig energiezuinig project geworden; iedere bewoner mocht vanuit het standaardmodel zijn huis zelf indelen met oplossingen voor allerlei details waar ik zelf niet aan gedacht zou hebben. We hebben alleen maar duurzame materialen verwerkt. Zo draag je iets bij aan je omgeving en aan de toekomst. We delen nu met negen  bewoners een auto, hebben een gezamenlijke werkschuur, een deelhuis waar we samen kunnen koffie drinken, samen eten enz.

Maatschappelijke meerwaarde: Levensloopbestendige woningen, duurzame bouw, omzien naar elkaar/nabuurschap, energiezuinig en deeleconomie. De bewoners delen veel  essentiële voorzieningen (bijv. gezamenlijk gereedschap, tuinmeubilair, tuin- en werkschuur,  fietsen en auto). 

Sturing door gemeente: Het bestemmingsplan moest worden gewijzigd: 12 woningen in plaats van 6 grote bungalows.

Financiering: Het project heeft gebruikgemaakt van een subsidie van de provincie Overijssel en een renteloos voorschot van de gemeente Olst-Wijhe. Het voorschot wordt later door de bewoners terugbetaald. 

Bijzonderheden: Er is een gemeenschappelijk ‘deelhuis’ waar de bewoners met zijn allen terecht kunnen voor vergaderingen en activiteiten.

Succesfactoren samenwerking: Visiedocument als basis van het project. Goede samenwerking met de gemeente. De bewoners hebben professionals ingehuurd om ze te ondersteunen in het ontwerp, bij de vergunningen en het bouwtraject. 

Website: www.vriendenerf.nl

© fotografie Vriendenerf

LinkedIn
Share
WhatsApp