Zuiderveld

Geïnitieerd door: Burgerinitiatief

Gemeente: Nijmegen

Aantal woningen: 46

Type collectief: Woongemeenschap met gemeenschapshuis, gemeenschappelijke faciliteiten, wisselwoning voor tijdelijke bewoners, boomgaard en tuin

Kavelgrootte: 1,2 ha

Juridische vorm: Huurvereniging onder woningcorporatie Talis

Het ecodorp Zuiderveld is een van de locaties van de vereniging ecodorpen Gelderland. Als vereniging zijn we lid van het ecodorpennetwerk (GEN-NL) en samen met alle ecodorpen in de wereld werken we mee aan het herstel van de aarde. Dat is een droom, maar ook de visie waar we met zijn allen aan werken. Het is mooi om te zien dat er al een verbindende energie is bij de nieuwe bewoners .  

Maatschappelijke meerwaarde: Zorg voor elkaar én in contact met de buurt, klimaatadaptatie, duurzame en circulaire bouw.

Sturing door gemeente:  De toegewezen plot kreeg een wildcard om in vorm en kleur af te wijken van de huizen eromheen. De ruimte om de woningen is voor een deel archeologisch erfgoed van de gemeente, in beheer bij de vereniging, waarin niet gegraven mag worden en geen bomen geplant mogen worden. Daarvoor is een onderhoudscontract met de gemeente afgesloten. Het bestemmingsplan is door Talis verzorgd.

Regelingen: In het ontwerpproces is er een provinciale CPO plansubsidie verkregen. Daarnaast is nog provinciale subsidie gekregen voor afwerken van de huizen met ‘het huis van compassie’ (met vluchtelingen die als vrijwilliger meewerken).

Bijzonderheden: Dit collectief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen woningcorporatie Talis en Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG). Talis heeft ontwikkelrechten gekregen in de nieuwe woonwijk Zuiderveld en zocht een collectief om mee samen te werken. 

Succesfactoren: Doorzettingsvermogen, flexibiliteit, de bereidheid van alle partijen (woningcorporatie, architecten, bouwer en verenigingsleden) om mee te denken en te werken, vasthouden aan de oorspronkelijk geformuleerde pijlers.

Website: https://cveg.nl/projecten/ecodorpzuiderveld/

Actueel: Belangrijke rol voor collectieve wooninitiatieven in het Actieplan Wonen provincie Gelderland. Ecodorp Zuiderveld als voorbeeld (Gebiedsontwikkeling.nu, april 2021). 

Foto’s en beelden: CVEG

LinkedIn
Share
WhatsApp